Ceník

Malby  na bílo :

ceny  jsou uvedené z materiálem

Malba  Hetmal   HET

27 kč m2 vč , materiálu

Super  Malba  HET

25 kč m2 vč  ,materiálu

Malba  Klasik  Het

37 kč m2 vč , materiálu

Malba  Klasik  Premium 40 Kč m2 vě, materiálu
Malba  Primalex  Plus 29 kč m2 vč ,materiálu

Malba  Primalex  Standart

25 kč m2 vč , materiálu

Malba  Brilánt  umyvatelný  bíly  Het        

60 Kč m2 vč, materiálu          

Malba  Jupol

38 kč m2 vč , materiálu

Nátěr  betonových  podlah  Ekoban, Vodou ředitelný . 150 kč vč,materiálu
Nátěr betonových podlach Ekoban Forte , zatěžový Vodou ředitelný . 180 kč vč, materiálu

Izolace  po zatečení a nikotýnem

55 kč m2 vč , materiálem

Malba Ultra saténem   100% umyvatelný,  Oikos 80 kč m2 vč, materiálu

Malba v tonech :

 
Malba   Ojkos  umyvatelný od 70 kč m2 vč , materiálu
Malba  Jupolem                                                                                 38 kč m2  včmateriálu                          
Malba  Dulux  umyvatelný  od 70 kč m2 vč , materiálu

Malba  Hetine  LF otěruzdorný

od  60 kč m2 vč , materiálu
Malba  Brilánt  umyvatelny  Het                                                                od  70 Kč m2 vč , materiálu

Úpravy stěn :

 
Škrabaní 15 kč m2
Penetrace od 5 do 15 kč  m2 vč , materiálu
Jemné  omítky  strop + stěny  2 * 150 kč m2 vč , materiálu
Tmelové  stěrky    s broušením  2*  150 kč m2 vč , materiálem
Opravy zdiva hrubou omítkou 300 kč, hod  + materiál
Strhávaní  tapet 15 kč m2,
   

Dekorační  práce :

 
Válečkování 7 kč m2, vč , materiálu
Linkování 9 kč bm ,vč , materiálu
Dekorace  Rustikál  Piliny  Brilant 55 kč m2, vč , materiálu
Nátěr  fasád od 120 Kč, vč, materiálu
Penetrace   na  fasádě 10 kč m2        

Natěračcké  práce :

 
Nátěr dveří  a  zárubních

Nátěr kovových  zárubních
250 kč m2  vč ,materiálu

200 kč  kus vč,materiálu
Nátěr radiátoru  výš , 0,60 cm 40 kč  článek vč, materiálu
Nátěry  parapetních  plechů 140 kč m2 vč , materiálu
Nátěry   lazurou  Herbol  2*                            

230 Kč m2  vč,  materiálu                                     

Ceny jsou uvedené  z materiálem .

TOPlist